Sản lượng bán hàng thép tính đến tháng 8/2020 đạt 2.070.852 tấn, so với tháng 7/2020 sản lượng này tăng 5,88% . Bên cạnh đó 2.345.931 tấn thép được sản xuất, tăng 11,36% so với tháng trước.

Thông tin từ Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết trong tháng 8/2020, sản xuất thép các loại đạt hơn 2.345.931 tấn, tăng 11,36% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ 2019. Bán hàng thép các loại đạt 2.070.852 tấn, tăng 5,88% so với tháng 7/2020, và tăng 13,9% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 462.138 tấn, tăng 8,81% so với tháng trước, và tăng 29,9% so với cùng kỳ tháng 8/2019.
Sản xuất và tiêu thụ thép tăng tháng thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1.
Sản xuất và tiêu thụ thép tăng tháng thứ 2 liên tiếp – Ảnh 1.

Nguồn:VSA

Tính chung 8 tháng đầu năm 2020, sản xuất thép các loại đạt hơn 16.000.612 tấn, giảm 5,0% so với cùng kỳ 2019.

Sản xuất và tiêu thụ thép tăng tháng thứ 2 liên tiếp - Ảnh 2.
Sản xuất và tiêu thụ thép tăng tháng thứ 2 liên tiếp – Ảnh 2.

Nguồn:VSA

Bán hàng thép các loại đạt 14.437.201 tấn trong 8 tháng đầu năm, giảm 6,9% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, đặc biệt xuất khẩu thép các loại đạt 2.742.139 tấn, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo cafef