Lần đầu tiên, Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thép

Theo kết quả điều tra sơ bộ của VCA, có hiện tượng bán phá giá vào Việt Nam từ 4 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc diện điều tra, gồm Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), khiến ngành thép trong nước chịu thiệt hại không nhỏ.

Việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội có mã
HS gồm 7219.32.00; 7219.33.00; 7219.34.00; 7219.35.00; 7219.90.00; 7220.20.10; 7220.20.90; 7220.90.10; 7220.90.90. Hiện Trung Quốc bị áp mức thuế 6,68-6,99%; Indonesia: 12,03%; Malaysia: 14,38%; Đài Loan (Trung Quốc): 13,23-30,73%. Trước đó, các mặt hàng thép nói trên có mức thuế nhập khẩu vào Việt Nam từ 0 đến 10%, trong đó, mức thuế 0% được áp dụng cho thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ một số nước như Trung Quốc và các nước ASEAN theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia. Đây là lần đầu tiên Việt Nam áp dụng biện pháp chống bán phá giá thép để bảo vệ nhà sản xuất trong nước.

Thanh Hiền