China Steel Corp. nâng giá thép góc dẹt không thay đổi trong tháng 11

Được biết rằng, CSC quyết định giữ giá thép góc dẹt không thay đổi trong tháng 11, do nhu cầu thị trường suy yếu.

 Sau khi thông báo, giá niêm yết của CSC đối với thép góc dẹt cán nóng ở mức 15.650-16.650 NT$/tấn, thép góc dẹt cán nguội ở mức 18.900-19.000 NT$/tấn.

(theo GCVT)