Tôn Phương Nam

Công ty TM Thép Vĩnh Bình là nhà phân phối cấp 1 của Công ty Tôn Phương Nam ngay từ những năm đầu thành lập, các sản phẩm Tôn Phương Nam đã gắn liền với ccác công trình lớn trong nước và ngày càng tạo dựng được uy tính của thương hiệu Việt Nam chất lượng cao.

Tôn mạ màu dạng cuộn

The prepainted Gl steel sheet in coid form

 

 

Sóng cao 18mm - Kiểu sóng dân dụng

Kiểu 5 - Sóng công nghiệp

Applications                                                    

1. The roofing sheet for the internal purpose.

2. The roofing sheet for the construction works, the workshop, the warehouse yard.

3. Seamlock works.

4. Works demanding for the sheet.

Ứng dụng                              

1. Đáp ứng nhu cầu tấm lợp cho mọi người dân.

2. Tấm lợp cho các công trình - nhà xưởng - kho bãi.

3. Phục vụ cho các công việc thủ công mỹ ngệ, gò hàn.

4. Phục vụ cho các công việc cần đến thép mỏng.

 

Tôn mạ kẽm dạng cuộn

Khung sản xuất nước đá

 

Sản phẩm liên doanh của Tổng công ty thép Việt Nam, Federal Iron Works SHD Malaysia and Sumitomo Corporation Nhật Bản

 

Cách quan sát thông tin in trên mặt sản phẩm:

SSSC Tôn Việt - Nhật 0.45mm

Nhãn hiệu chống hàng giả được in chìm

- SSSC    ISO9001    M3100    1200    0.45mm    0.4KG/M

     1              2             3           4            5               6

1. Tôn Phương Nam

2. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

3. Mã cuộn

4. Chiều dài của dải tôn

5. Độ dày thực tế sản phẩm

6. Khối lượng thực tế của sản phẩm (kg/m) tương ứng với độ dày thực tế

Bảng mã màu sản phẩm tôn mạ màu

Ghi chú: Mẫu màu trên đây có thể gần đúng với màu thật của sản phẩm