XÀ GỒ KẼM

                                                        XÀ GỒ KẼM

CÁC QUY CÁCH XÀ GỒ

ĐỘ DÀY 1.5-3.0LY

  1. Cánh 40 : C80, C100

  2. Cánh 50:         C100, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300

  3. Cánh 60:         C100, C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300

  4. Cánh 65:                  C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300

  5. Cánh 70:                  C125, C150, C175, C180, C200, C250, C300

  6. Cánh 75:                                    C175, C180, C200, C250, C300

TÔN PU

   

                      TÔN ĐỔ PU 18ly

                       DÁN CÁCH NHIỆT PE

 

 

KE GÓC

KE ỐNG GIÓ 1.0 --> 1.2 X 30

Tôn Phương Nam

Xem tiếp...

Sản phẩm Bluescope Steel

Xem tiếp...