Thép cừ lòng máng

Dùng trong công trình xây dựng cầu, nhà cao tầng, làm bờ kè.

+ Công dụng :  Dùng trong công trình xây dựng cầu, nhà cao tầng, làm bờ kè.

+ Mác thép của Hàn Quốc : SY 295 ,....theo tiêu chuẩn : JIS A5528.

Xem tiếp...

Thép hình chữ U

Dùng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình, ...

+ Công dụng: Dùng trong ngành chế tạo máy, đóng tàu, kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình, ...

+ Mác thép của Nga : CT3, ... theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88.

Xem tiếp...

Thép hình chữ H

Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, ...

+ Công dụng: Dùng trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, ...

+ Mác thép của Nga : CT3 , ... theo tiêu chuẩn : GOST 380 - 88.

Xem tiếp...

Thép hình chữ I

Dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, ...

+Công dụng: Dùng cho công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí, ...

+ Mác thép của Nga: CT3 , ... theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.

Xem tiếp...

Thép cạnh chữ V

Dùng trong ngành chế tạo máy , kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng, công trình điện, dân dụng../.

+ Công dụng : dùng trong ngành chế tạo máy , kết cấu nhà xưởng, cơ khí, xây dựng, công trình điện, dân dụng../.

+ Mác thép của Nhật: SS400, SS540, … theo tiêu chuẩn : JIS G3101, 3192. + Mác thép Việt Nam : CT38 ,… theo tiêu chuẩn TCVN 1656-1993.

Xem tiếp...

Các bài khác...

  1. Kẽm Thỏi