Sân bay Tân Sơn Nhất

 

Sân bay Tân Sơn Nhất

Công ty Thép Vĩnh Bình: Cung cấp vật tư ống gió

Nguyên liệu:Tôn Phương Nam